POZVÁNKA

 Milí rodičia, starí rodičia, priatelia školy,

srdečne Vás pozývame

na Vianočný koncert,

ktorý sa uskutoční
dňa 21. 12. 2015 o 17:00 hod.

Tešíme sa na Vás !

 Milé deti, srdečne Vás pozývame

na Stretnutie s Mikulášom,

ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome

dňa 8. 12. 2013 o 15:00 hod.

Tešíme sa na Vás !

   

 Milí rodičia, starí rodičia, priatelia školy,

srdečne Vás pozývame

na Vianočný koncert,

ktorý sa uskutoční v kultúrnom dome
dňa 16. 12. 2012 o 17:00 hod.

Tešíme sa na Vás !